• Archeologie

Archeologie
Het woord archeologie is afgeleid van de Oudgriekse woorden : ἀρχαῖος  oud en  – λόγος leer of kennis : ‘leer der oudheid’) of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude  culturen bestudeert om zo meer kennis te krijgen van het leven in vroeger tijden. Dergelijke overblijfselen door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen of artefacten worden bij opgravingen gevonden

Archeologie gaat dus over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de bodem en onder water. Deze zichtbare en onzichtbare resten vertellen veel over hoe mensen vroeger leefden en werkten. Ook in onze omgeving zijn we door recente opgravingen in het Clemenskerkje en de Parkstad Buitenring veel te weten gekomen over de het leven in vroegere tijden hier.

Paleontologie
Paleontologie is afgeleid van het Oudgrieks παλαιός palaios, oud, ὄν, on, “wezen”. Het is de wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen bestudeert, om zo de aarde en evolutie van het leven op aarde in het geologische verleden te reconstrueren. Paleontologie probeert ook de verwantschap van levende organismen met uitgestorven soorten uit het verleden vast te stellen. Zij bestudeert van uitgestorven soorten daarnaast hun leefomgeving (paleo-milieu) en plaats in een ecosysteem paleo-ecologie). De opeenvolging van fossielen wordt gebruikt om de ontwikkeling van het leven tijdens de geschiedenis van de Aarde te bepalen, maar ook om de ouderdom van bepaalde afzettingen vast te stellen ( bio-stratigrafie).