Wat is ecoleren?

Wat is ecoleren?

Ecoleren is nieuw en apart!

Het woord bestaat nog niet in de Nederlandse taal en daarom introduceren we het hier en zullen we daar verandering in aanbrengen!

In het woord ecoleren zien we 2 woorden terug: eco (Grieks voor oikos = huis) en leren. Eco- is de basis van het woord ecologie en van leren in de breedste zin van het woord. In de ecologie wordt het samenspel bestudeerd tussen organismen (planten, dieren en mens) met hun omgeving. Leren doe je dagelijks en niet alleen in school. Leren is het verwerven van nieuwe kennis, gedrag, vaardigheden of het aanpassen van die kennis, gedrag, vaardigheden.. Ook dieren kunnen dus leren en tegenwoordig zelfs bepaalde machines. Het woorddeel “Eco”- vinden we ook vaak terug in producten, die ecologisch, duurzaam of “fair trade” geproduceerd worden. In Nederland kennen we ook een EKO-keurmerk, dat wordt toegekend aan producten, die geteeld worden op een manier, die goed zijn voor mensen , natuur en milieu. Thema’s als water, energie, afval en groen bieden mogelijkheden om jongeren op heel praktische wijze te leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor hun eigen omgeving en te werken aan een gezonde en duurzame speel-, leef-, leer- en werkomgeving!

In het woord ecoleren zien we ook het woord “ecole” en –”eren.”. Het woord “ecole” of ‘school’ is afgeleid van het Griekse ‘σχολή’, dat ‘vrije tijd’ betekent. Onderwijs was namelijk iets waarvoor je vrije tijd moest hebben: de meeste mensen, ook kinderen, besteedden al hun tijd aan werk. In het klassieke Griekenland bestonden er geen openbare scholen: alleen welgestelde kinderen ontvingen onderwijs van privédocenten.

Ecoleren is niet alleen de naam van deze website, maar het is ook een manier van leven, denken en doen.

Ecoleren is niet alleen de naam van deze website, maar het is ook een manier van leven, denken en doen.