• Cultuur

Cultuur is alles wat de mens gecreëerd heeft. Cultuur staat tegenover “natuur”. Cultuur is alles was de mens in zijn omgeving doet. Het is de levensvisie en levenswijze van een volk (de manier van zien, zijn en doen). Cultuur gaat over cultuurlandschap, gebouwen, gebruiken, communicatievormen, geschriften en kunst

In de eigen omgeving komen we veel oude gebouwen, kastelen, kerken, tradities en kunstwerken tegen. De bouwwerken zijn vaak gemaakt met de materialen uit eigen bodem. De kunst, tradities en gebruiken zijn uitingen van de mens, die ook inzicht geven in geschiedenis en de leefwijze.